VİZYON & MİSYON
 
İşyeri Hekimliği;
 
• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri 
 
değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 
• Yıllık çalışma planı hazırlamak
 
• Sağlık ve Güvenlik Planı
 
• Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;
 
• Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
 
• Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
 
• Radyasyon içeren çalışmalarda,
 
• Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
 
• Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
 
• Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
 
• Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
 
• Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
 
• Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,
 
• Riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.