VİZYON & MİSYON
 
6331 sayılı kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Firma sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır; firma çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikeler ve olası riskleri belirlemeli, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak riskleri belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metod ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar işin yapıldığı firmadaki yönetim kadrosu ve çalışanların da katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
 
Risk Analizi Çalışması Hangi Durumlarda Yenilenmelidir ?
 
• Yeni bir makine veya ekipman alınması,
 
• Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 
• İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
 
• Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim 
 
sürecine girmesi,
 
• Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
 
• İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
 
• İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.
 
• Risk Analizi uygulamaları aşağıda belirlenen şekli ile ele alınmaktadır.
 
• Risk Analizi ekibinin belirlenmesi
 
• Belirlenen ekibe yönelik Risk Analizi Eğitimi Verilmesi
 
• Makine, iş süreçleri, çalışma ortamı ve çevresel risklerin belirlenmesi
 
• Tüm belirlenen Risklerin ekiple beraber ele alınarak değerlendirilmesi kategorize edilmesi
 
• Risk analizi ekibince risklerin kategorize edilmesi
 
• Belirlenen risklerle ilgili takipçilerin belirlenmesi ve bertaraf sürelerinin tebliğ edilmesi
 
• Risk analizinin canlı tutulması ve dokümanların uygun kaydının yapılması, bertaraf edilen riskin kayıt altına alınması ile ilgili ekip sekreterinin görevlendirilmesi.
 
• Riskin ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar oluşumu ile ilgili güvenlik talimatlarının ve kontrollerinin oluşturulması
 
• Bu uygulamaları desteklemek ve risk analizine çalışanı katmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi.