VİZYON & MİSYON
 
İş Sağlığı ve iş güvenliği kanunu kapsamında meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile yayınlanan yönetmeliklere uygun olarak aşağıda belirtilen ve risk durumuna göre her personele yaptırılması zorunlu olan tetkikler, tüm donanıma sahip mobil araçlarla ve uzman sağlık ekiplerini eşliğinde yerinde yapılarak iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırıyoruz.
 
Mobil Sağlık Tarama Hizmetleri :
 
Akciğer Grafisi
 
Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve 
 
Boğaz Kültürü)
 
Odyometri Testi (İşitme Testi)
 
Solunum Fonksiyon Testi (SFT) 
 
EKG ( Elektrokardiyografi )
 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
 
Göz Muayenesi ( Uzm. Hekim Eşliğinde )
 
Göz dibi muayenesi
 
Göz tansiyonu ölçümü
 
Göz numarası ölçümü
 
Gözlük numarası ölçümü
 
Renk körlüğü Testi
 
Laboratuvar Testleri
 
Tam Kan Sayımı ( Hemogram)
 
Tam İdrar Tahlili ( TİT )
 
Kan Grubu
 
Kan Şekeri
 
Check-up
 
Böbrek Fonksiyon Testleri
 
Sarılık Testleri
 
Serolojik Tetkikler
 
İdrarda / Kanda kurşun
 
İdrarda / Kanda Aleminyum
 
İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit
 
Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)
 
Psikometrik Testler