VİZYON & MİSYON
 
İş Güvenliği Uzmanlığı ;
 
• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 
• Eğitim Planı hazırlamak
 
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 
• Risk Değerlendirmesi yapmak
 
• Acil Durum Planı hazırlamak
 
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 
• İç Yönetmelik hazırlamak
 
• İş İzni Prosedürü hazırlamak
 
• Çalışma talimatları hazırlamak
 
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek